martes, 25 de febrero de 2014

III Maratón de ValdeorrasIIIª MARATÓN TURISTICO-DEPORTIVO DE VALDEORRAS

09/03/2014 (LAROUCO-SOBRADELO) 
A Deputación de Ourense, en colaboración , cos concellos de Valdeorras: Larouco, Petín, A Rúa, Vilamartín, O Barco, Rubiá e Carballeda, a Delegación da F.G.A e Asociación Deportiva Trotadas de Valdeorras en Valdeorras organiza a IIIª Maratón Turistico-Deportivo de Valdeorras, non competitiva, que se desenrolará o vindeiro 09 de Marzo do 2014.
Proba oficial da F.G.A.                         
CIRCUITO

As distancias son orientativas e non homologada, o circuíto urbano consta dun traxecto polos concellos de Valdeorras, percorrendo unha distancia aproximada de 42.195 m. aproximadamente. (VER ANEXO)
A saída estará situada en Larouco e a meta en Sobradelo percorrendo o seu paso os centros urbans dos sete Concellos de Valdeorras co seguinte percorrido:
SAÍDA: Larouco Casa do Concello Rúa Comercio-rúa Bienvenido-carretera Portela-carreteira a Freixido (Residencia)-Freixido de arriba-cruce OU 536 paso subterraneo-carreteira Petin a Portela-Petin-Carreteira OUR 195-rúa do Sobredo-carreteira a Granxa-rúa do poblado-praza Doctor Quiroga-rúa do ponte-Ponte Romana- rúa da ponte-camiño- A Rúa de Valdeorras-rúa do aguillón-rúa da Circunvalación-rúa Arroyo-Casa do Concello-rúa do Falgar-rúa Arnaveca-rúa do Fondo da Rúa-rúa das Fondareas- OU-536 - San Miguel de Outeiro-Vilamartín de Valdeorras- rúa Iryda carreteira paralela o Río Sil, dirección as piscinas do Concello  de Vilamartín Vilamartín de Valdeorras- rúa Iryda, paso subterráneo FF.CC  e N 120 –rúa Quellón- rúa Doctor Folla Respino – Casa do Concello praza Xose Luís Nuñez- rúa Doctor Folla Respino – rúa Miguel de Cervantes - rúa Cruz vermella – rúa Profesor Leoncio Martinez – praza Rosalía de Castro - paralelo o Río Leira - carreteira paralela o Río Sil -  pista de servizo paralela a la N-120 - O Barco - rotonda de A Pobra- rúa Ourense – Avda de Galicia-camiño das Areas – rúa Mariñán – rúa Xardín Botánico – veirarúa do Malecón-rúa academia de Quidt-rúa Perez Lista-Avenida Marcelino Suárez- Casa do Concello Praza de España- rúa España- rúa Eloy Rodríguez Barrios- paso subterrano ferrocarril- rúa da Veiguiña- rúa da Ribeira  camiño das Trambasaguas –Viloval-Trambasaguas - Rubiá-carreteira OU-622 – rúa do Campo- Casa do Concello – rúa do Campo carreteira OU-622 - A Tapada - carreteira dirección A Veiga de Cascallá - pista paralela o Río Galir - Entoma- rúa do Ponte de Entoma - carreteira OU 801- Sobradelo-(Camiño de Inverno-Camiño de Santiago) - Casa do Concello META  explanada de RENFE.
O percorrio estará neutralizado ata o kilómetro 32 , todos os participantes irán en grupo custodiados por dos vehículos de protección civil con sireas luminosas e carteís indicando proba deportiva, os cruces estarán controlados por miembros de portección civil e policia local. No resto do percorrido os participantes manterán o ritmo que estimen oportuno, este tramo estará vixiado por persoal de protección civil.

Os atletas tamén poderán participar na:
ü  “1/2 Maratón Turistico-Deportivo de Valdeorras
a saída estará situada en o Concello de O Barco  10:30 h. e a meta en Sobradelo.
ü  “Carreira Turistico-Deportivo de Valdeorras
a saída estará situada en Concello de A Rúa 9:00 h. e a meta en O Barco.

En ambas carreiras coincidiran cos atletas da Maratón.


 INSCRIPCIÓNS


1º.- As inscricións para a IIIª Maratón Turistico-Deportivo de Valdeorras se realizará a través dun formulario de inscrición na páxina web da Delegación Valdeorresa de Atletismo (http://www.fgatletismo.es/valdeorras/)  
2º.- As INSCRICIÓNS deberán estar en poder da Organización antes das 00.00 h. do venres 7 de Marzo.
3º.- As inscricións para a carreira serán de gratuítas.
4º.- Haberá un límite de participación ata 100 atletas.
5º.-Non haberá dorsais al tratarse de unha proba non competitiva.


 REGLAMENTO

1º.- A proba dará comezo as 8:00 horas, e non haberá clasificación,  nin premios o tratarse dunha actividade non competitiva de promoción do atletismo e da riqueza paisaxística da Comarca de Valdeorras. Publicarase unha lista con todos os atletas participantes indiocando a distancia percorrida.

2º.- Os atletas poderán elixir a modalidade de carreira que queiran facer, na inscrición.

3º.- O longo dos primeiros 32 km. deberase correr en grupo compacto, a un ritmo aproximado de 6:45 minutos por Km, sempre en función do corredor más lento do grupo, a partir de este punto cada participante establecerá o ritmo que estime oportuna ata a chegada a meta.
Se supervisará que ningún corredor se exceda do ritmo establecido.

4º.- O longo do circuíto haberá voluntarios sinalando a ruta e controlando os posibles accesos dos vehículos.
Contase coa colaboración do Servizo de Protección Civil.
A Organización contará coa colaboración dun "coche escoba", así como con unha serie de voluntarios que se encargarán de indicar o camiño a seguir.

5º.- O control de peche da proba será as 14.00 horas, es dicir 6 horas despois da saída. Pasado este tempo, o atleta que siga en carreira deberá retirarse do circuíto oficial de competición.

6º.- Cada atleta realizará a distancia que estime oportuna, independentemente da distacia inscrita que se pudendo abandoar o grupo en calquera dos avituallamentos.

7º.- Avituallamentos y tempos de paso aproximados:

Praza do Concello de Larouco 8:00 (Saída)
Praza do Concello Petín 9:00 (Km 7)
Concello de A Rúa 9:20 (Km 9,5)
Concello de Vilamartín 10:00 (Km 15)
Concello de O Barco 11:00 (Media Maratón)
Viloval 11:45 (Km 25)
Concello de Rubiá 12:40 (Km 29)
A Veiga de Cascallá 13:00 (km 34)
Entoma 13:30 (Km 39)
Concello de Sobradelo 14:00 (Maratón)

8º.-A organización habilitará os vestiarios do Estadio Municipal de Calabagueiros en O Barco

9º-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta o presente regulamento, e responsabilizase de calquer accidente que poida surxir durante a súa participación na proba, inda que a organización poñerá todos os medios o seu alcance para que non ocorran.

10º- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente, imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados.

11º.- A organización disporá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende o comezo da carreira e ata pechar o acto. Os Servizos médicos, están facultados para retirar da carreira a calquer participante que manifestase un mal estado físico durante o desarroio da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un recoñecemento de aptitude médico-deportivo que descarte calquer patoloxía que impida a súa participación.

A organización facilita as 7:15 transporte os atleta en autobus dende o pavilló de Calabagueiros (Barco de Valdeoras ) ata saida en Larouco e a recollida dos atletas en Sobradelo ata o pavillón de Calabagueiros  ( Barco de Valdeorras ).

Al finalizar a proba haberá un ágape pra os participantes no Pavilló de Calabaguiros no Barco de Valdeorras.

OUTRAS OBSERVACIÓNS:

Porán participar nas distintas probas todos aqueles atletas que o desexen, por norma xeral en competicións do calendario autonómico non porán participar atletas españois con axuda económica da RFEA nin atletas estranxeiros que houbesen feito unha marca igual o mellor ca que se indica no seguinte cadro longo da presente tempada ou as 2 anteriores:

Proba Homes Mulleres
800m 1'48"50 2'05"00
1500m 3'42"00 4'17"00
3000m 8'10"00 9'30"00
5000m 13'45"00 15'55"00
10000m                                                                 28'50"00 33'50"00
3000m.obst                                                             8'50"00 10'25”00
10km.ruta                                                             29'10" 33'50"
Medio Maratón                                                      1h03'00" 1h13'30"
Maratón                                                                 2h12'00" 2h34"00

En ambos casos, esta prohibición non afectará as probas do Calendario Autonómico por la que o atleta teña licenza. A RFEA, atendendo as especiais circunstancias deportivas, porá autorizar, previa solicitude de maneira excepcional, a participación de atletas estranxeiros (ou españois con axuda económica) nas probas dos respectivos Calendarios Autonómicos. As probas que teñan unha participación de atletas estranxeiros no residentes superior o 5% do total de inscritos deberán obrigatoriamente estar incluídas no Calendario Nacional.
O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
Todo o non previsto na presente normativa se rexerá polas normas de competición da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias superiores.
  
 CATEGORIAS:


Nas diferentes carreiras poderán participar os nacidos no 1996 en adiante.

 HORARIO E DISTANCIAS:


08.00H
MARATÓN
 Dende o 96 en adiante
42.195 m.
10.30H
½ MARATÓN
Dende o 96 en adiante
21.097 m.
09.00H
CARREIRA
Dende o 96 en adiante
13 Km.